Ďalšia veľká rana farmaceutickým firmám: Lieky na cholesterol sú vraj absolútne bezcenné

Posledná doba bola pre farmaceutické firmy veľmi ťažká. Boli totiž publikované 3 veľké štúdie, ktoré kompletne vyvrátili akúkoľvek efektívnosť viacerých druhov najpoužívanejších liekov.

Následky týchto štúdii môžu byť pre tieto spoločnosti zdrvujúce, keďže sa jedná o extrémne ziskové lieky, ktoré neraz tvoria hlavné jadro ich príjmov.

Iba 1 zo 14 liekov na depresie lepší než placebo

Prvá z uvedených štúdii bola publikovaná v erudovanom odbornom časopise The Lancet.

Priznala, že riziká liekov na depresiu u detí výrazne prevažujú prínosy, pretože uvedené lieky dramaticky zvyšujú riziko samovrážd.

Len jeden 1 zo 14 liekov sa ukázal, že depresiu zlepšuje lepšie než placebo.

Lieky na znižovanie cholesterolu sú vraj absolútne bezcenné

Druhou skupinou liekov, ktorá utŕžila poriadnu ranu, boli lieky na znižovanie cholesterolu. Tie dnes užíva takmer každý 20-ty človek, no ukázali sa ako absolútne bezcenné.

Skupina medzinárodných výskumníkov publikovala štúdiu v British Medical Journal (Britský medicínsky denník), ktorá zistila, že neexistuje žiadny súvis medzi takzvaným „zlým cholesterolom“ a úmrtiami v dôsledku ochorení srdca.

Naopak, štúdia došla k záveru, že až 92% ľudí s vysokou hladinou cholesterolu v krvi žijú dlhšie.

Najlepším spôsobom, ako si udržať zdravé srdce, tak nie je užívanie liekov na cholesterol, ale prostredníctvom dodržiavania zásad zdravého životného štýlu.

Ako ďalej uvádza profesor Sherif Sultan z Írskej Univerzity:

„Znižovanie cholesterolu pomocou liekov u ľudí nad 60 rokov je plytvaním času a zdrojov.

Na druhej strane, zmena životných návykov je jedinou a najdôležitejšou cestou, ako si zabezpečiť kvalitu života v dôchodkovom veku.“

Znižovanie cholesterolu liekmi totálnou stratou času

Spoluautor štúdie, Dr. Malcolm Kendrick, uvádza:

„Starší ľudia s vysokou hladinou zlého LDL cholesterolu (lipoproteíny s nízkou hustotou) žili v skutočnosti dlhšie a mali menej ochorení srdca.“

Tieto najnovšie zistenia budú mať pre farmaceutický priemysel obrovské dopady, pretože lieky na znižovanie cholestorolu patria medzi ich najpredávanejšie a najziskovejšie výrobky všetkých čias.

Podľa organizácie Health Impact News, len za minulý rok ich predaj dosiahol úroveň 140 miliárd dolárov.

Z uvedeného dôvodu bude musieť dôjsť k prepracovaniu smerníc a protokolov ohľadne usadzovania povlakov v cievach a artériách, hovoria autori štúdie a dodávajú, že „prínosy liekov na cholesterol boli prehnané“.

Pravdou však je, že ich prínosy neboli iba nadnesené, ale totálne na 100% vyfabrikované a sfalšované. To isté platí aj pre lieky na depresiu a vakcíny.

V roku 2013 publikoval portál Natural News správu, že lekári napojení na medicínsku a farmaceutickú lobby sa snažia o to, aby lieky na cholesterol užíval každý tretí človek.

Išlo o ťah, ktorý mal farmaceutickým firmám a nimi sponzorovaným lekárom zabezpečiť astronomické príjmy.

Keď boli následne skúmané konflikty záujmov, bolo ťažké, ba priam nemožné nájsť skupinu lekárov, ktorá by nemala žiadne finančné väzby na farmaceutický priemysel.

Nová štúdia hovorí, že súčasné podávanie vakcín deťom nie je bezpečné

Tretia významná štúdia za posledné dni, ktorá diskredituje farmaceutické firmy, bola publikovaná v Žurnále amerických lekárov a chirurgov (Journal of American Physicians and Surgeons) sa týka detských vakcín.

Zistila, že skutočnosť je opäť raz úplne iná ako to, čo sa dlhé roky tvrdí rodičom pri očkovaní ich detí.

Napríklad, úrady odporúčajú očkovať Hexa vakcínou (obrna, hepatitída B, záškrt, tetanus, čierny kašeľ a Heamophilus influenzae typ B) spolu s vakcínou proti pneumokokom.

Táto kombinácia sa v súčasnosti podáva deťom počas prvého roka života až 3 krát!

Skutočnosť je však taká, že uvedená kombinácia nebola nikdy testovaná na bezpečnosť, uvádza medicínsky výskumník Neil Z. Miller.

Záver

Takže tu to máte! Reputácia farmaceutického priemyslu, tak ako aj vládnych úradov, nemá žiadnu kredibilitu. Preto by im už ľudia nikdy viac nemali dôverovať.

Najlepším spôsobom, ako si zachovať zdravie, je praktizovať zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa vyváženú stravu, cvičenie a techniky na upokojenie mysle ako sú joga či meditácie.

Tiez sa Vam moze pacit