Pracovná skupina pre životné prostredie vydala varovanie ohľadne karcinogénnej látky nachádzajúcej sa v mnohých produktoch detskej kozmetiky.

Nedávno americká Pracovná skupina pre životné prostredie (EWG – Environmental Working Group) vydala varovanie ohľadne karcinogénnej látky nachádzajúcej sa v mnohých produktoch detskej kozmetiky. Ako uviedla, jedná sa o toxickú látku, ktorá sa zvyčajne pridáva od odfarbovačov, riedidiel, farieb a pracích prostriedkov na odstraňovanie škvŕn. Túto látku teraz objavili aj kozmetike pre deti. Následne aktualizovali svoj zoznam obsahujúci takmer 70 tisíc kozmetických produktov od množstva výrobcov a ich možné riziká ohľadne rakoviny, vývojových porúch a toxicity pre reprodukčné orgány.

Čo je to 1,4-dioxán a prečo je nebezpečný?!

Látka, ktorá v súčasnosti vzbudzuje obavy, sa nazýva 1,4-dioxán. Ide o bezfarebnú tekutinu a je vedľajším produktom procesu etoxylácie, ktorý je pri výrobe kozmetiky pomerne bežný. Americká vládna Organizácia pre ochranu životného prostredia (EPA) považuje dioxán za možný ľudský karcinogén. Dokonca, kalifornský register chemikálií ho vedie ako substanciu, o ktorej je známe, že spôsobuje rakovinu.

Dioxán môže kontaminovať kozmetiku a produkty osobnej hygieny ako sú telové mlieka, šampóny a zubné pasty, vrátane tých určených pre deti. Úrady síce odporúčajú výrobcom kozmetiky odstraňovať danú látku zo svojich výrobkov, no nie je to zákonná požiadavka. To potom vyvoláva oprávnené obavy o bezpečnosť, hlavne v prípadoch, ak je to detská kozmetika.

Zdravotné následky vystavenia 1,4 dioxánu

Expozícia dioxánu môže telu ublížiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie má nasledujúce následky:

 • pálenie očí
 • podráždenie nosných slizníc
 • bolesti hrdla
 • podráždenie pokožky

V prípade podstatnej expozície v krátkom časovom úseku dochádza k poškodeniu pečene, obličiek a dokonca to môže mať aj fatálne následky.

Názvy pod ktorými sa dioxán uvádza na obale

Dioxán má viacero rôznych označení, ako napríklad:

 • 1,4 dietylén dioxid
 • 1,4 dioxacyklohexán
 • di (etylén oxid)
 • dietylén dioxid
 • OSHA
 • dietylén éter
 • diokan
 • dioxan

Preto, ak na obale vašej detskej kozmetiky nájdete hociktorý z uvedených názvov, takýto výrobok radšej nekupujte. Ak ho už doma máte, tak ho radšej vyhoďte. Dioxán vzniká pri výrobe niektorých prísad nachádzajúcich sa v kozmetike. Jedná sa hlavne o tieto prísady: PEG, polyetylén, polyetylén glykol a polyoxyetylén. Z daného dôvodu sa vyhýbajte aj tej kozmetike, ktorá na obale dioxán síce neuvádza, no obsahuje niektorú z vyššie uvedených ingrediencií.

Tiez sa Vam moze pacit