Prekyslenie organizmu je jednou z najviac diskutovaných tém. Je to mýtus? Môže za všetky ochorenia práve prekyslenie?

Ako to teda s tým prekyslením je? V mojom článku sa zameriam na veci, ktoré mnohí z vás nevedia a trochu tu detailnejšie popíšem ako vznikajú v tele kyseliny, aké následky to má a či ich nadmerná tvorba kyselín súvisí s mnohými chorobami tak ako sa to neraz prezentuje alebo je to celé len mýtus. Nato aby sme pochopili vznik kyselín, musíme pochopiť ako sa v tele vyrába energia. Telo si vyrába energiu z potravy. Všetky potraviny sa skladajú z:

  • Bielkovín
  • Sacharidov 
  • Tukov 

Pre telo je najvýhodnejšie vyrábať energiu buď z cukrov alebo tukov. Výroba energie z bielkovín je tiež možná, ale pre telo je to nevýhodné. Tvorba energie z bielkovín prebieha väčšinou pri hladovaní. V našej západnej strave prevláda strava bohatá na sacharidy – cukry. Sem patria jednoduché cukry ako repný cukor, ovocný cukor alebo zložitejšie cukry v obilninách, strukovinách či zemiakoch.  Zložité sacharidy sa musia sa v tráviacom trakte rozpadnúť na jednoduchý cukor. Glukóza sa vstrebe z čreva do krvi a putuje do bunky  ako zdroj energie. V bunkách sa začína výroba energie z cukru.

Najskôr vznikne z glukózy kyselina pyrohroznová. Pri tomto procese sa uvoľní pre bunku isté množstvo energie. Napr. červené krvinky žijú výlučne z tejto energie. Premena glukózy na kyselinu pyrohroznovú sa udeje v bunke vždy. Potom sú v bunke 2 možnosti ako sa naloží s kyselinou pyrohroznovou:

1, kyselina pyrohroznová sa spáli sa za prítomnosti kyslíka. Spaľovanie prebehne v bunkových elektrárňach – mitochondriách. Takto vznikne z cukru veľa energie a bunka je dobre zásobovaná energiou. Pri získavania energie z  cukru v mitochondriách vznikajú ako odpadové produkty voda a oxid uhličitý. Oxid uhličitý vie organizmus využiť na tvorbu uhličitanov, ktoré regulujú množstvo kyselín v krvi. Ak sú však bunkové elektrárne – mitochondrie poškodené udeje sa čosi iné.

2, Výroba energie mimo bunkových elektrární – mitochondrií. Výroba energie z cukru mimo bunkových elektrární je veľmi neekonomická. Pre bunke je len akýmsi núdzovým plánom. Pri tomto spôsobe výroby energie vzniká z cukru veľmi len málo energie. Prejavuje sa to napr.  únavou.  Pri premene cukru mimo mitochondrií nie je potrebný kyslík. Aj odpadový produkt je iný. Nevzniká voda a oxid uhličitý ale vzniká kyselina mliečna.

Kyselina mliečna je pre bunku jedom.

  • Mení ph bunky
  • Negatívne vplýva na aktivitu enzýmov
  • Blokuje mnohé reakcie
  • Mení správanie sa bunky čo neraz môže vyústiť do onkogenézy

Nadbytočná tvorba kyselín je problémom aj preto, lebo je to znakom, že bunka si nedokáže vyrábať energiu pre svoju činnosť. Ak sa to nenapraví, bunka si prestane  plniť svoju funkciu a organizmus trpí nedostatkom energie. Nastupuje únava, apatia, depresia a iné nepríjemné stavy. Spustí sa proces vzniku choroby. Pokojne to môžeme porovnať s človekom, ktorý nemá dostatok energie a prestáva si plniť svoju úlohu v rodine, firme či spoločnosti.

Tento stav neefektívnej výroby energie a nadmernej tvorby kyselín sa dá aj laboratórne merať. Meria sa koľko je v organizme kyseliny pyrohroznovej a koľko je kyseliny mliečnej . Prekyslenie nie je hlúposť. Reálne existuje. To, že sa u nás nemeria, neznamená, že to nemerajú v iných medicínskych laboratóriách.

Prekyslenie ale nie je ani prvotná príčina všetkých zdravotných problémov ako sa to neraz prezentuje. Prekyslenie je následok zlej výroby energie a poškodenia bunkových elektrární, nedá sa odstrániť užívaním zásaditých minerálov ako sa to neraz prezentuje. Prekyslenie je znakom toho, že máte poškodené bunkové elektrárne a cukor nemôže „spáliť“ ale musí „skvasiť“ a tak vznikne v bunke kyselina mliečna, ktorá blokuje metabolizmus.

Tiez sa Vam moze pacit